Posts

Showing posts from September, 2020

Covid, arbetsmarknaden och en osäker framtid

Image
Covid slår hårt mot den amerikanska arbetsmarknaden. Det är inte bara de enklare serviceyrkena som drabbas, det slår hej vilt över nästan alla marknadssektorer och berör många olika roller. Att resebranschen drabbats hårt är ju inte så förvånande. Även retail har tagit sig en rejäl törn. Dit finns det också många olika roller kopplade, som man inte alltid ser som kund. Till exempel om du är en analytiker som planerar logistikflödet av varor till butiker så behövs du inte länge om ditt företag ställer om till i stort sett bara e-handel. En annan yrkesgrupp som också drabbas som finns lite överallt är de som jobbar med marknadsföring. Kanske något man skär i tidigt, innan man börjar skära ner i själva kärnverksamheten. Många egenföretagare drabbas också hårt, speciellt de som har yrken där de träffar kunder fysisk i stor utsträckning.  Tyvärr har vi flera vänner som har förlorat jobbet. Många har barn och hamnar då genast i en situation att de inte kan ha barnen på daycare, eftersom det