Hur går det för Kommissionen och EU?

6 stycken EU-medlemsländer har ännu ej angivit någon kommissionär till den nya Europeiska Kommissionen. Vad det är som gör att det dröjer kan diskuteras. Det spekuleras ligga mycket taktik bakom de sena angivelserna. Kanske vill man vara ödmjuk och inte starkt önska någon ”portfölj” för sin kommissionär, för att man vill ha chansen på en av de två nya och mest inflytelserikaste posterna. I media har rykte om att Carl Bildt skulle finnas på listan bland tänkbara personer till Höga Representatposten florerat. Trots att Bildt själv har dementerat att han skulle vara intresserad av en sådan post. Men som vi alla vet tenderar politiker till att ha relativt lätt för att byta åsikt när korten väl ligger på bordet. May Ann Ramsey, från kommissionens representation i Sverige, menar på att vi snart kommer att få namn på de sista kommissionärerna, kanske så snart som redan nästa vecka. Detta betyder dock inte i praktiken att den nya kommissionen är godkänd och kan börja arbeta. Först väntar bland annat en lång rad utfrågningar i Europa Parlamentet. (Något som inte alltid går helt smärtfritt. Senast var det den tilltänkta italienska kommissionären, Rocco Buttiglione, som hamnade i blåsväder.) Dock senast 1 februari 2010 ska den nya kommissionen vara på plats. Sedan 1 november 2009 sitter den gamla kommissionen kvar, som en tillfällig lösning. Förseningen beror på att man har inväntat att Lissabonfördraget ska gå igenom. Där i anges bland annat att antalet kommissionärer kommer att förändras.

Vilken portfölj tros tillfalla Sverige? Även kring denna punkt är det oklart, men ett flertal tror på ”Biståndsportföljen”. Självklart gäller det att välja en kommissionär som är lämpad för den tilltänkta posten. Barroso vill denna gång införa ett antal nya portföljer, bland annat en som berör klimatet. Utbudet av portföljer är i stort sett klart och snart är även alla tilltänkta kommissionärer tillkännagivna. Vems som får vilken portfölj återstår att se.

Åter till frågan om de nya posterna som ska upprättas inom EU; Ordförande och Höga Representanten. Vilka kan tänkas få dessa poster. Många rykten florerar: Blir det en Britt, Belgare eller rent ut av Bildt? Bildt och Britten har uttryckt att de inte är intresserade. Så kanske det blir en Belgare, eller någon helt annan. Dock verkar det ha varit locket på angående hur diskussionerna verkligen går. Varken May Ann Ramsey eller källor i Bryssel säger sig ha hört något mer säkert om vad som har diskuterats. Det är inte heller helt klart exakt när dessa poster kommer att vara fyllda, men troligen inom en snar framtid.
Starka röster har höjts gällande vilken personlighetskaraktär man önskar på dessa poster. Det ska vara någon som inte har en för stark personlighet, någon som inte kommer att driva på EU efter eget tycke. Det är främst de stora och traditionellt starka EU-länderna som är rädda för en Ordförande med allt för bestämda åsikter. Detta grundar sig i att ju mer bestämda åsikter personen innefattar, ju större risk för att man kommer att få framtida krångel med att denne inte delar ens uppfattning i vissa frågor. Det är bättre med en ”mjukare” Ordförande, då kan byråkratin inom EU fortgå. Något som dock kanske inte är det bästa för EU, kanske är det just en drivande personlighet vi behöver för att ta skapa ett nytt EU och ta oss till nästa nivå.

Comments

Popular posts from this blog

Beskow hos Design House Sthlm

3 weeks +

Sofia + Niklas = för evigt för alltid