Att lära sig programmera i vuxen ålder...

...verkar vara en svårighet.

Om man just inte kan mer än att bygga ihop enklare hemsidor, måste lära sig SQL på jobbet, till namn känner till de största programmeringsspråken och tack vare att någon annan i hushållet kan programmering har fått vissa bonuskunskaper...då är det fortfarande en djungel.

Det finns många bra tutorials för att försöka lära sig. Hos Codecademy kan man t.ex lära sig ett flertal språk. Men vad gör man sen? Uteslutande nästan alla inspirerande forum och programmeringsträffar med lärande inslag riktar sig till barn, och då främst barn i grundskoleåldern. Vill belysa att jag inte är emot dessa initiativ. Tvärt om är jag övertygad om att det är viktigt att barnen börjar i tid. Både för att få ökad förståelse för att själva klara sig, men också för att fler ska få upp intresset för ett yrke som i framtiden kommer att växa än mer och där arbetsmarknaden just nu lider brist på personer med rätt kompetens.

Men nog om barnens lärande. Hur går det då med det lärande som nyfikna vuxna eftersöker? Som kvinna i Stockholm så finns det t.ex GeekGirlMeetup Stockholm eller GeekGirlMeetup+ (det senaste nyligen startat av Susanne Fuglsang, för kvinnor över 40 år). GGM har i många fall tidigare lite försiktigt uttryckt att man även riktar sig till personer som inte kan så mycket. Men i realiteten när man tittar på arrangemang och program så kräver det ändå rätt omfattande kunskap för att man ska få ut något av det. Återigen, jättebra att dessa forum finns, kvinnliga programmerare och kvinnor i IT-branschen behöver all hjälp och allt nätverkande som de kan få tillgång till för att nå ökad framgång i den i dagsläget mansdominerade branschen.

Tillbaka till frågan, vad händer med äldre personer som inte kan tillräckligt mycket men vill lära sig? Efter flertalet timmars googlande ser Girl Develop It till beskrivningen väldigt intressant ut. Det finns bara ett problem. De finns inte i Sverige.

Det finns även andra bra initiativ med olika inriktningar. Såsom Womengineer, Womentor, DataTjej m.fl. som finns till för att lyfta, lära, koppla samman och inspirera tjejer och kvinnor i IT-/databranschen och inom ingenjörsfältet. Dessvärre har inte heller något av dessa initiativ rätt inriktning.

Viljan och intresset finns, men verktygen för att komma vidare saknas. Är man kvinna, snart 30 år och inte vill läsa en utbildning á minst 3 år till, utan har ett behov av att lära sig på sin fritid, hur går man då vidare?

En lekmans betraktelse i en värld som snabbt rör sig framåt.
Har du tips är du mer än välkommen att komma med tips.

Comments

Anonymous said…
Tack för att du lyfter upp frågan. Även jag söker kodstugor för vuxna som har intresset för programmering men inte kan koda själva sådär superduktigt än
Magdalena said…
Hej har precis bestämt mig för att lära mig programmera. Är nyfiken på om du hittade fler forum?

Popular posts from this blog

Beskow hos Design House Sthlm

Kom som en sång

Fall tradition - Apple picking