Reflektion: Amerikaners asikter...

Ibland blir man morkradd nar man lyssnar pa amerikaner. Jag har en kompis som har en elitistisk syn gallande sitt barns uppvaxt. Barnet ska ga pa sa bra skolor som mojligt och ges de basta forutsattningarna genom att bara omges av likasinnade barn. Personen menar att barn till fattiga manniskor fran bostadsprojekt gor att hennes barns mojligheter blir samre. Hon menar rakt av ocksa att dessa personer ar samre manniskor. Forvisso har studier visat att barn fran dessa omraden presterar samre i skolan pga mindre involverade och narvarande foraldrar, men det ar oftast ocksa beroende pa att foraldrarna maste jobba fler jobb for att klara av att betala hyran. Det som inga studier har visat ar att dessa personer och barn skulle vara samre manniskor och inte lika varda. Deras barn ma inte ha samma forutsattningar men inget sager att de ar korkade, elaka och ouppfostrade. Som mamma sa kanner jag saklart att jag vill att mitt barn ska ha sa bra forutsattningar som mojligt att lyckas i livet, men jag vill ocksa att hon ska vaxa upp och bli en varm manniska som bryr sig om andra och har forstaelse for att alla inte har det pa samma satt.

Comments

Popular posts from this blog

Beskow hos Design House Sthlm

Kom som en sång

Fall tradition - Apple picking